วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง

การเปิดเผยตัวเองจะดึงความรู้สึกจริงๆของอีกฝ่ายออกมา

เช่น เพื่อต้องการรู้งบประมาณของบริษัทPRที่จะไปประชุมผมจ …

คุณควรได้รับการยอมรับมากกว่านี้… ถึงเวลานำการอ่านใจมาใช้เรื่องงานแล้ว

การอ่านใจคือสุดยอดเครื่องมือทางธุรกิจ ก่อนคุยกันเรื่องน …