วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง

สิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานมีเพียงผลลัพธ์เราจะมองเป็นความล้มเหลวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตีความ

ตัวอย่างเช่น โพสต์อิท อันเป็นเครื่องมือสำนักงานที่ขาดไม …

แม้จะเป็นการขอโทษทางโทรศัพท์กฎเหล็กคือต้องทำท่าทางประกอบ

ในการขอโทษทั้งสามขั้นตอนอันที่ผมมองว่ายากที่สุดก็คือการ …

ความผิดพลาดเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้คนอื่น ประเมินคุณสูงขึ้น

ตอนที่เราเขียนแปลว่าการขอโทษมีสามขั้นตอนแต่แน่นอนว่าวิธ …