การแลกนำบัตรเป็นโอกาสในการสำรวจความระหว่างของอีกฝ่าย

           วิธีดูชีพจรด้วยการจับมือไม่ใช่เรื่องยาก แค่ส …

“ความผิดพลาด” เป็นอาวุธชั้นยอดในการทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

เปิดเผยข้อมูลของตัวเองก่อนวิธีนี้ไม่ใช่แค่ตอนอยากรู้ข้อ …

การเปิดเผยตัวเองจะดึงความรู้สึกจริงๆของอีกฝ่ายออกมา

เช่น เพื่อต้องการรู้งบประมาณของบริษัทPRที่จะไปประชุมผมจ …