สิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานมีเพียงผลลัพธ์เราจะมองเป็นความล้มเหลวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตีความ

ตัวอย่างเช่น โพสต์อิท อันเป็นเครื่องมือสำนักงานที่ขาดไม …