วิธีการย้ายไป Canada

วิธีการย้ายไป Canada
 1. วิธีการย้ายไป Canada

วิธีการย้ายไป Canada

1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะย้ายไปยังประเทศแคนาดาหรือไม่. ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการย้ายถิ่นฐาน คุณต้องตรวจสอบก่อนว่า คุณมีคุณสมบัติพอที่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาหรือไม่ คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เหตุผลเหล่านั้นประกอบไปด้วย
 • ประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • มีประวัติอาชญากรรม
 • มีปัญหาสุขภาพ
 • เหตุผลด้านการเงิน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริง
 • เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้ลี้ภัย (Immigration Refugee Protection Act)
 • มีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดา

  2. ลองพิจารณาการเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาในรูปแบบต่าง ๆ. คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางทางกฎหมายเพื่อเข้าไปอาศัยในประเทศแคนาดาอย่างถูกต้อง ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทำผิดกฎหมายและถูกส่งตัวกลับประเทศได้ มีหลายทางที่คุณสามารถสมัครขอสิทธิในการอยู่อาศัยที่ประเทศแคนาดา เช่น:

  • วีซ่าแรงงานฝีมือ การเข้าประเทศแคนาดาด้วยการไปทำงานเป็นแรงงานฝีมือถือเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดที่จะได้สิทธิในการอยู่อาศัย ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งปีในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจ สามารถสมัครเข้าประเทศแคนาดาฝ่ายใต้วีซ่าประเภทนี้ได้ เมื่อคุณสมัครเข้าไปอยู่อาศัยในแคนาดาผ่านวีซ่าประเภทนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากอายุ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และสายงานของคุณ
  • วีซ่านักธุรกิจหรือนักลงทุน วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน นักลงทุนที่อยากจะสมัครเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาด้วยวีซ่าประเภทนี้ต้องมีทรัพย์สินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์แคนาดาขึ้นไป
  • วีซ่าผู้ได้รับคัดเลือกจากเมืองต่าง ๆ ในแคนาดา คุณจะสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับเลือกจากเมืองใดเมืองหนึ่งในแคนาดา การเข้าไปอยู่อาศัยในแคนาดาด้วยวีซ่าประเภทนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้น้อย
  • วีซ่าครอบครัว คุณจะสมัครวีซ่าครอบครัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาอยู่แล้วเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานของคุณ
  • วีซ่าคู่สมรส ถ้าคู้สมรสของคุณเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดา และมีอายุมากกว่า 18 ปี พวกเขาสามารถสนับสนุนให้คุณเข้ามาพักอาศัยอย่างถาวรในประเทศแคนาดาได้ แต่คุณต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าการแต่งงานของคุณเป็นความจริง ไม่ได้เป็นการแต่งงานเพื่อหวังขอสถานะผู้อาศัยในประเทศแคนาดา
  • วีซ่าผู้ได้รับเลือกจากเมืองควิเบก วีซ่าประเภทนี้จะมีความคล้ายกับวีซ่าผู้ได้รับคัดเลือกจากเมืองต่าง ๆ ในแคนาดา ยกเว้นว่าวีซ่าของเมืองอื่น ๆ จะคัดเลือกคุณผ่านทางรัฐบาลกลาง แต่วีซ่าของเมืองควิเบกถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียน นักธุรกิจ วีซ่าประเภทนี้ยังรวมไปถึงรวมไปถึงวีซ่านักลงทุนวีไอพี วีซ่าทำงานชั่วคราว วีซ่าครอบครัว และวีซ่าผู้อพยพที่ต้องการย้ายไปยังเมืองควิเบก
  • วีซ่าบุตรบุญธรรมจากต่างชาติ วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับพลเมืองแคนาดาที่ต้องการจะรับเด็กจากต่างประเทศมาเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อขอสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาให้กับเด็ก ๆ เหล่านั้น
  • วีซ่าผู้ลี้ภัย ผู้ที่ลี้ภัยออกจากประเทศบ้านเกิดของตนในเหตุผลเรื่องความปลอดภัย สามารถสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศแคนาดาผ่านวีซ่าประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ทางประเทศแคนาดายังมีเงินทุนสนับสนุนในการตั้งถิ่นฐานสำหรับผู้ลี้ภัยอีกด้วย
  • วีซ่าผู้ช่วยเหลือดูแล ถ้าคุณเข้าไปอาศัยที่ประเทศแคนาดาเพื่อที่จะทำงานเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลชาวแคนาดา คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้
  • วีซ่าธุรกิจส่วนตัว ถ้าคุณทำงานเป็นนายตัวเอง คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทธุรกิจส่วนตัวนี้ แต่คุณต้องมีหลักฐานเงินได้อย่างน้อยปีละ 40,000 ดอลล่าร์ และคุณจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการที่จะอยู่ในประเทศแคนาดา

  3. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย. โดยเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับคุณที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวและวางแผนที่จะย้ายไปตั้งรกรากที่ประเทศแคนาดา คุณจะต้องกรอกใบสมัครวีซ่าที่แตกต่างจากคนที่เข้าประเทศแคนาดาด้วยวีซ่าการทำงานเป็นผู้ช่วยเหลือดูแล

  • สำหรับผู้ที่จะสมัครวีซ่าประเภทแรงงานฝีมือ ถ้าคุณอยากจะให้ขั้นตอนการย้ายถิ่นฐานของคุณเร็วขึ้น คุณสามารถกรอกประวัติของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ประวัติที่คุณต้องกรอกประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ทักษะภาษา วุฒิการศึกษา หลังจากที่กรอกประวัติเสร็จแล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนหางานกับรัฐบาลของแคนาดาด้วย (ยกเว้นว่าคุณจะหางานได้แล้ว)
  • ถ้าคุณสมัครวีซ่าประเภทธุรกิจส่วนตัว วีซ่าผู้ประกอบการ วีซ่าแรงงานฝีมือของเมืองควิเบก วีซ่าครอบครัว หรือวีซ่าผู้ได้รับเลือกจากเมืองต่าง ๆ คุณจะต้องใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์

  4. การจ่ายค่าสมัคร. ค่าสมัครวีซ่ามีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะถ้าคุณสมัครวีซ่าให้กับคู่สมรสและผู้ที่อยู่ในความดูแลอื่น ๆ เช่น ค่าสมัครวีซ่าสำหรับแรงงานฝีมือที่ต้องการเข้าเมืองโดยด่วนราคาจะอยู่ที่ 550 ดอลล่าร์แคนาดา แต่ถ้าคุณสมัครพร้อมกับสามีหรือภรรยา และลูก ๆ ราคาค่าสมัครรวมกันจะอยู่ที่ 1,250 ดอลล่าร์แคนาดา

  • คุณต้องจ่ายค่าสมัครให้ครบตามจำนวน ไม่อย่างนั้นใบสมัครของคุณอาจจะไม่ได้รับการดำเนินการต่อ

  5. รอให้คุณได้วีซ่า. ขั้นตอนการดำเนินการอาจจะใช้เวลานาน ถึงแม้ว่าคุณจะสมัครแบบด่วนผ่านอินเทอร์เน็ต คุณอาจจะต้องรอถึงหกเดือนกว่าจะได้รับการตอบรับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องย้ายไปประเทศแคนาดาแล้ว คุณควรจะดำเนินการสมัครวีซ่าให้เร็วที่สุด อย่ารอไปสมัครหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันที่คุณจะเดินทาง

  • ถ้าหากว่าใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะต้องสมัครใหม่อีกครั้งถ้า และคุณควรจะสมัครใหม่ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คุณไม่สามารถร้องเรียนเพื่อให้ทางแคนาดาเปลี่ยนคำตัดสินได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *