อุเบกขามี 10 ประเภท

อุเบกขามี 10 ประเภท

อุเบกขามี 10 ประเภท

อุเบกขามี 10 ประเภท

  1. ฉฬงคุเปกขา อุเบกขาประกอบด้วยองค์  6 คือการวางเฉยในอายตนะทั้ง 6
  2. พรมวิหารุเปกขา อุเบกขาในพรหมวิหาร
  3. โพชฌงคุเปกขา อุเบกขาในโพชฌง คืออุเบกขาซึ่งอิงวิราคะ อิงวิเวก
  4. วิริยุเปกขา อุเบกขาในวิริยะก็คือทางสายกลางในการทำความเพียรไม่ย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไป
  5. สงขารุเปกขา อุเบกขาในสังขารคือการไม่หยุดถือมั่นในขันธ์ 5
  6. เว็บนูเปกขา อุเบกขาในเวทนาไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข
  7. วิปสสนูเปกขา อุเบกขาในวิปัสสนาอันเกิดจากเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  8. ตตรมชูฌตตุเปกขา อุเบกขาในเจตสิก หรืออุเบกขาที่ยังธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันให้เป็นไปเสมอกัน
  9. ฌานุเปกขา อุเบกขาในฌาน
  10. ปาริสุทธเปกขา อุเบกขาบริสุทธิ์จากข้าศึกคือมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา

ประการสำคัญพรหมวิหาร4 ยังเป็นหลักการพื้นฐานที่จะนำบุคคลที่ปฏิบัติให้สู่การตรัสรู้ได้หากสามารถประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *