ลักษณะของเมตตา

ลักษณะของเมตตา

ลักษณะของเมตตา

ลักษณะของเมตตา

ในวิสุทธิ์มรรค สมาธินิเทศ พรมวิหารนิเทศแสดงลักษณะของเมตตาพรหมวิหารไว้ดังนี้

  • เมตตามีอาการประพฤติเกื้อกูลเป็นลักษณะ
  • มีการนำนำนำเข้าไปเกื้อกูลประโยชน์ในสัตว์เป็นรส
  • มีการบำบัดความอาฆาตเป็นปัจจุบันปัฏฐาน
  • มีการเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจคือไม่โกรธเครื่องไม่ขุ่นเคืองในขณะที่เป็นปทัฏฐาน
  • มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็นสมบัติ
  • มีความเสน่หาเป็นวิบัติ

ตามอัฏสาลินี อรรถกถา ถ้าทำมังสั่งคะนี่ปกรณ์ทุกนิเขปกถา เหตุโคจฉกะ พระบาลีนิทเทอโทสะ ได้แสดงลักษณะของเมตตาไว้ว่า

  • เมตตามีชื่อว่าใหม่ตรีเนื่องจากเป็นกิริยาที่สนิทสนม
  • เมตตามีชื่อว่าการเอ็นดูเพราะคอยปกป้องคุ้มครอง
  • เมตตามีชื่อว่าความแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูล
  • เมตตามีชื่อว่าความสงสารเนื่องจากค่อยหวั่นไหวตามไปด้วย

การจัดแสดงว่ามีเมตตาต่อบุคคลใดจึงต้องมีลักษณะดังกล่าวซึ่งหากว่าไม่ใช่อาการเหล่านี้จิตขณะนั้นอาจจะเป็นโลภะหรือโทรศัพท์ซึ่งเป็นอกุศลจิตไม่ใช่เมตตาที่แท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *