บัวสี่เหล่า

บัวสี่เหล่า

บัวสี่เหล่า

บัวสี่เหล่า

           เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัวสีส้มพวกที่อยู่ในฐานะของบุคคลที่สามารถฝึกสอนให้รู้ทำได้และไม่ได้ในทางพุทธศาสนาเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลเสมือนจำพวกบัวเหล่านี้เป็นข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ฉันหลังและในพระไตรปิฎกว่าเมื่อแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสระรู้พระองค์ได้พิจารณาว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดอ่อนสุขุมคัมภีรภาพอยากต่อบุคคลจะรู้เข้าใจและปฏิบัติได้

           แต่ต่อมาทรงพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกบางพวกสอนได้บ้างผู้สอนไม่ได้เปรียบเหมือนบัวสามเหล่าแต่ตามในอรรถการดังกล่าวกลับกล่าวว่ามีบัวศรีเราด้วยเพิ่มบัวที่สี่เข้าไปในบุคคลที่สี่จำพวกนี้

  • บัวเหล่าที่หนึ่งเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลารวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำแล้ว
  • บัวเหล่าที่สอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมสามารถดูแล้วเข้าใจได้ในเวลาไม่ช้าเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป
  • บัวเหล่าที่สาม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ฟังธรรมรับพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอมีความขยันมันเพียรไม่ย่อท้อมีสติมันประกอบด้วยศรัทธาในที่สุดก็จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยค่อยโผล่ขึ้นเบ่งบานในวันหนึ่ง
  • บัวเหล่าที่สี่ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฐิแม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่อาจจะเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดศรัทธาไร้ซึ่งความพยายามเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับคนตมอย่างแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าและปลาไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นผลนาเพื่อเบ่งบาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *