หลักสูตรที่ดีช่วยพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรที่ดีช่วยพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรที่ดีช่วยพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรที่ดีช่วยพัฒนานักศึกษา

การเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในวิชาบริหารนี้มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีระบบดีความจริงย่าจ๋าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเลยนะแต่ที่อยากจะรับรู้เพราะว่าทั้งเพื่อนอาโอมและพ่อหนูจะมาสุมหัวช่วยทำรายงานอยู่วิชาหนึ่งที่ยสารได้ยินเค้าเรียกว่าเอ็มเอ็ม ย่าจ๋าว่าเป็นวิชาที่สร้างสรรค์และพัฒนาความคิดรวมถึงการเรียนการสอนการทำงานเป็นทีมให้นักศึกษาเพราะเท่าที่ย่าจ๋ารู้เป็นวิชาเหมือนกับต้องสร้างบริษัทสมมุติเราต้องมีรายงานผลการดำเนินการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินค้าหรือผลิตภัณฑ์การเงินการบัญชีการตลาดหรือจะเรียกว่าวิชาบริษัทสำรองก็น่าจะได้ดังนั้นการทำรายงานของวิชานี้จึงจำต้องมีแนวความคิดต่างๆดังต่อไปนี้

  1. ความคิดเชิงตรรกะ เป็นพื้นฐานแห่งแนวคิดแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกันในสังคมที่มีคนที่มีความคิดเชิงตรรกะดำรงอยู่อย่างมากเท่าใดก็จะยิ่งทำให้สังคมนั้นมีบุคคลที่สามารถคิดอย่างมีเหตุและมีผลหรือสนทนาอภิปรายกันอย่างมีเหตุผลโดยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอีกทั้งยังมีการลำดับเรื่องราวก่อนหลังจนกระทั่งสามารถมองจากมุมของภาวะวิจัยหรือจากภาพรวมจึงเป็นการใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์แต่หากสังคมใดยังขาดความคิดเชิงตรรกะจะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกล่าวคือ ที่คิดจะประจานอภิปรายด้วยอารมณ์อย่างมีขั้นตอนและลำดับการคิดอย่างเป็นระบบ
  2. ความคิดเชิงวิจารณญาณ ในวิชาดังกล่าวย่าจ๋ารู้มาว่านักศึกษาที่มาทำงานกลุ่มร่วมกันเมื่อทุกคนช่วยกันหาข้อมูลตามหัวข้อที่ตนตัดสินใจจะทำแล้วเช่นการดำเนินธุรกิจด้านบะหมี่สำเร็จรูปหรือธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังหรือธุรกิจร้านนมธุรกิจร้านกาแฟหรือธุรกิจร้านสะดวกซื้อนักศึกษาทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันใช้เหตุผลหลักฐานที่ได้จากการค้นคว้าและประกาศมาวิเคราะห์ให้แน่ชัดก่อนลงความคิดเห็นหรือตัดสินตามที่พระพุทธเจ้าได้ใช้วิธีสอนนี้อาจนับเป็นการคิดเชิงวิจารณญาณที่เรียกว่าปุจฉาวิสัสชนาด้วยกันให้พระสงฆ์ใช้วิจารณญาณถามตอบซักไซ้ไล่เรียงคันกันไปมาจนได้คำตอบซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการคิดเชิงวิจารณญาณด้วยให้ส่งให้หลักแห่งความเชื่อที่ไม่งมงาย
  3. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยากจะรู้ป่ะว่าการเขียนรายงานวิชาดังกล่าวนอกจากเป็นต้องมีการอ้างอิงตามวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องร่วมระดมสมองในการใช้ความคิดเชิงวิจารณญาณแล้วต้องมีการสร้างสรรค์แนวทางธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในการเงินด้านบัญชีการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยจะต้องพยายามให้ซ้ำกับรายงานอื่นๆที่กลุ่มอื่นๆเคยทำมาก่อนในวิชานี้ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญและยากสำหรับนักศึกษาดังนั้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งอาจจะหมายถึงการคิดนอกกรอบหรือที่พ่อหนูโอมว่าคิดแบบไม่มีกรอบหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการคิดเชิงบวกเริ่มต้นจากทัศนะที่ว่าปัญหาต่างๆเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิมได้มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *