สร้างความฉลาดทางอารมณ์

Image result for สร้างความฉลาดทางอารมณ์ อีคิว

ในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์นี้ได้นำความรู้ในเรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของสมองนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจำนวนมากมาใช้บูรณาการในทางการที่จะใช้กระบวนการศึกษามาสร้างความฉลาดทางอารมณ์ หลังจากที่นักวิชาการทั้งทางการศึกษาและการแพทย์พบว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุดจึงทำให้มุมมองของการศึกษาเปลี่ยนไปจากการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าเรียนรู้และหน้าแสวงหาค้นคว้าได้หากมีการจัดการการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถได้ในด้านต่างๆอย่างเต็มตามศักยภาพที่แท้จริงของเด็ก

ด้วยการพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจให้เจริญงอกงามโดยมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์และแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมดังนั้นทฤษฎีอีคิวของ แดเนียล โกลด์แมน ได้กล่าวไว้ว่าอีคิวจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ครูจะต้องมีความรู้และความเข้าใจทองแท้เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการของอีคิวในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง

อีคิวเป็นผลลัพธ์จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองรู้จักควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจในตนเองและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้จากการเลี้ยงดูกระตุ้นพัฒนาเด็กอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเด็กเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ย่อมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและสามารถใช้ความสามารถทางสติปัญญาของตนเองได้อย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *