Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

แม้จะเป็นการขอโทษทางโทรศัพท์กฎเหล็กคือต้องทำท่าทางประกอบ

ในการขอโทษทั้งสามขั้นตอนอันที่ผมมองว่ายากที่สุดก็คือการ …

ความผิดพลาดเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้คนอื่น ประเมินคุณสูงขึ้น

ตอนที่เราเขียนแปลว่าการขอโทษมีสามขั้นตอนแต่แน่นอนว่าวิธ …

สามขั้นตอนในการขอโทษเพื่อระงับอารมณ์เกรี้ยวกราดของอีกฝ่าย

ขอแนะนำเคล็ดลับวิธีขอโทษเพื่อระงับความโกรธของอีกฝ่ายอีก …