Monthly Archives: เมษายน 2019

นิสัยจะช่วยขจัดความโกรธความเครียดเรื่องคนและทำให้ผลลัพธ์การทำงานดีขึ้น

ความสัมพันธ์กับผู้อื่นใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปบางครั้งอาจจ …

ทำให้เกิดความรู้สึกว่า”ซื้อได้แค่ตอนนี้เท่านั้น” แล้วลูกค้าจะยิ่งอยากได้

เพราะมีจำนวนจำกัดจึงอยากซื้อเดี๋ยวนี้แต่เงินในกระเป๋าดู …

อยากได้ของที่ไม่มีกลยุทธ์การขายที่ทำให้อยากได้ในสิ่งที่ไม่มี

เมื่อก่อนมีรายการโทรทัศน์เรื่องหนึ่งทดลองว่าทำเสื้อยืด …